Betapa Nikmatnya Mendapatkan Hidayah


Sesungguhnya ada satu nikmat yang begitu besar dalam hidup kita. Nikmat itu bahkan tidak sebanding jika dibanding dengan seluruh dunia dan isinya. Dengan nikmat inilah kita bisa betul-betul menjadi seorang manusia yang berhak menyadang sebuah selendang kekhalifahan.Dengan nikmat inilah seluruh makhluk di langit dan di bumi bersama bertasbih dalam sebuah orkestra yang indah. Dan nikmat itu bernama nikmat HIDAYAH. Simaklah satu ayat cinta dari Allah ini ..

"Sungguh Allah telah memberikan anugerah kepada orang-orang yang beriman, tatkala (Allah) mengutus seorang Rasul di tengah-tengah mereka dari golongan mereka, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, menyucikan mereka (dari kesyirikan, kebid'ahan, dan akhlak buruk lainnya [Lihat Taisir Karimirrahman]), dan mengajarkan kepada mereka al kitab dan al hikmah, meskipun sebelumnya, mereka dalam kesesatan yang nyata." (Ali 'Imran : 164)

"Orang yang mendapatkan hidayah adalah orang yang beramal dengan kebenaran, dia menginginkan hidayah tersebut ada pada dirinya, dan ini merupakan anugerah Allah yang paling besar kepada seorang hamba."
( Miftah Dar As Sa'adah, Asy Syamilah)

Sesungguhnya, Hidayah Islamlah yang akan membimbing seorang hamba mengetahui kedudukan dirinya di hadapan Allah ta'ala. Hidayah Islam akan memahamkan hamba akan hakikat keberadaan dirinya di dunia. Hidayah Islam akan membawa hamba untuk senantiasa taat dan tunduk kepada Rabbul 'Alamin dan menjaga diri dari perbuatan yang mendatangkan kemurkaan-Nya. Sungguh... beruntunglah orang-orang yang berjalan di atas bumi ini, dengan bimbingan dan naungan hidayah Allah 'Azza wa Jalla.

Inilah nikmat yang sebenar-benarnya nikmat. bukan dunia..bukan harta..bukan jabatan..bukan popularitas atau pasangan yang cantik atau tampan. Karena semuanya adalah fana. Bahkan bukan hanya fana tapi itulah sejatinya fitnah yang kalau salah kita menyikapinya maka celakalah manusia di dunia dan akhirat. Maka untuk itulah..seseorang yang cerdas akan senantiasa meinta nikmat yang besara ini kepada Allah SWT. Dan inilah sebuah esensi dari satu ayat dalam al fatihah yang selalu kita ulang-ulang

"(Ya Allah), berikanlah kepada kami hidayah menuju jalan yang lurus" (Al Fatihah : 6)

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pun adalah orang yang senantiasa berdoa kepada Allah ta'ala memohon hidayah. Dari shahabat Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam biasa membaca doa :

"Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu hidayah, ketaqwaan, penjagaan diri, dan hati yang merasa cukup"(HR. Muslim, no. 2721)

Lihatlah bagaimana Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengajarkan kepada umatnya tentang pentingnya meminta hidayah. Dan beliau adalah beliau, yang telah diampuni seluruh dosa dan kesalahannya, dijamin oleh Allah ta'ala dengan jaminan surga. Lantas kita... ??? Di manakah kita dibandingkan dengan Beliaushallallahu 'alaihi wa sallam.

Tatkala Allah ta'ala melunakkan hati seorang hamba untuk dapat menerima al haq, yang ketika itu mayoritas manusia menolaknya, maka sungguh...inilah anugerah terbesar dari Allah kepada hamba. Tidaklah kenikmatan ini didapatkan oleh semua manusia, Allah (dengan segala hikmah dan pengetahuan-Nya) hanyalah menunjuki hamba tertentu saja diantara hamba-hamba-Nya. Allahta'ala berfirman:

"Dan sesungguhnya Allah menyesatkan orang-orang yang Dia kehendaki dan Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang Dia kehendaki"
(Fathir : 8)

Namun terkadang banyak manusia lalai akan nikmat yang agung ini, lalai dan menyia-nyiakannya. Benih-benih hidayah yang dahulu pernah tumbuh dalam hatinya, benih hidayah yang dahulu seseorang bisa merasakan lezatnya ketaatan kepada Allah karenanya, merasakan manisnya hidup di atas sunnah... Ada sebagian manusia menelantarkan kenikmatan ini, seakan-akan mereka adalah orang yang belum pernah mengenal hidayah, kembali menjadi awwam.

Sungguh sangat dikhawatirkan apa yang menimpa kaum Yahudi, menimpa pula kepada mereka. Allah ta'ala berfirman:

"Tatkala mereka berpaling (dari kebenaran), Allah akan memalingkan hati mereka (dari kebenaran). Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik." (As Shof : 5)

Ayat ini berbicara tentang orang-orang Yahudi, yaitu orang-orang yang mengetahui kebenaran, namun tidak mau mengikutinya. Merekalah orang yang dimurkai oleh Allah 'azza wa jalla.

Syaikh As Sa'diy rahimahullahu mengatakan, "Salah satu puncak kelancangan dan kesesatan adalah tatkala seorang manusia mengetahui kebenaran, lantas meninggalkannya. Mereka berpaling dari kebenaran dengan maksud dan keinginan mereka. Maka Allah ta'ala akan semakin memalingkan hati mereka dari kebenaran, sebagai hukuman bagi mereka, atas kesesatan yang mereka pilih. Allah tidak akan memberi petunjuk kepada mereka, karena mereka tidaklah pantas untuk menerima kebaikan, tidak pantas bagi mereka melainkan kebinasaan. (Tafsir Karimirrahman, Cetakan Maktabah Ar Rusyd, hal. 758)

Beliau melanjutkan, "Ayat ini, yaitu As Shof ayat 5, menunjukkan bahwa ketika Allah ta'ala tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik, bukanlah berarti Allah dzolim kepada mereka. Tetapi, semua ini hanyalah disebabkan karena perbuatan mereka. Mereka sendirilah lah yang menutup pintu-pintu hidayah, setelah mereka mengilmuinya."
(Taisir Karimirrahman, Cetakan Maktabah Ar Rusyd, hal. 758)

Allah ta'ala telah berfirman :

"Kami palingkan hati dan penglihatan mereka, sebagaimana pada awalnya mereka tidak beriman kepadanya (Al Quran), dan Kami biarkan mereka bimbang dalam kesesatan" (Al An'am : 110)

Adalah sebuah kenyataan pada masa sekarang ini kita melihat betapa banyak diantara kita yang mensia-siakan nikmat hidayah ini. Al Quran yang dulu kerap kita baca saat kita kecil sekarang jarang kita sentuh. Jilbab yang dulu begitu lebar semakin mengecil saat pindah ke kota-kota besar. Jenggot yang dulu jadi simbol setianya kita pada sunnah sekecil apapun mulai kita cukur habis.Ini adalah sebagian kecil saja dari fitnah yang begitu ganas menyerang umat islam di akhir zaman ini...maka tidakkkah kita waspada ?

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:


"Bersegeralah dalam beramal ketika datangnya fitnah, fitnah yang bagaikan potongan gelapnya malam, seorang yang beriman di pagi hari, menjadi kafir di sore hari atau seorang yang beriman di sore hari, menjadi kafir di pagi harinya, dia menukar agamanya dengan sebagian dari perhiasan dunia."(HR. Muslim, no 328)

Tidaklah selamat dari fitnah ini melainkan dia yang ditunjuki oleh Allah untuk tegar menapak jalan kebenaran. Fitnah Syubhat dan Fitnah Syahwat. Hanyalah kepada Allah, seorang hamba memohon hidayah. Allahu musta'an.

Allah subhaanahu wa ta'ala adalah Dzat yang Maha Membolak balikkan hati manusia. Orang yang dahulu sangat semangat menyerukan sunnah, saat ini telah berubah menjadi seorang yang membenci sunnah. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berdoa :

"يا مقلب القلوب ! ثبت قلبي على دينك" . فقيل له في ذلك .فقال : إنه ليس آدمي إلا و قلبه بين إصبعين من أصابع الله ، فمن شاء أقام و من شاء أزاغ

"Ya Allah, Dzat Yang Maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami di atas agama-Mu", kemudian ada yang bertanya tentang doa tersebut. Kemudian beliau bersabda: "Sesungguhnya tidaklah anak Adam melainkan hatinya berada diantara dua jari dari jemari-jemari Allah. Siapa yang dikehendaki, Allah akan luruskan dia, dan siapa yang dikehendaki, Allah akan simpangkan dia."
(HR. Tirmidzi no. 3517, Syaikh Al Albani mengatakan hadits ini : Sanadnya Shahih)

Semoga kita bisa mempertahankan nikmat Hidayah ini...
pasang iklan banner
 
InnOnet © Copyright 2011-2015 Notifikasiku. All Rights Reserved.
Bloggers.com Kisah Unik Dibalik Berita Kisah Unik Dibalik Berita blog search directory
blog linksLocal blog Kisah Unik Dibalik Beritablog directory